Stálost má budoucnost. Objem silniční motorové dopravy se bude nadále v budoucnu zvyšovat. Stejně tak problémy ochrany životního prostředí ovlivňují každou společnost. Vzhledem k těmto skutečnostem jsme vyzváni k rozvoji ekologicky šetrných dopravních řešení.

více obsahu

Plné využití

Plné využití kapacit ve znamení ekologie. Mezinárodní dopravní logistika je naše klíčová kompetence. Ovládáme několik destinací v Evropě. Logistika je ve vysoké poptávce.

více obsahu
Plné využití

Paliva

Nejdůležitější faktor v ochraně životního prostředí je pro naši společnost především nízká spotřeba paliva. Díky využívaní biopaliv můžeme jít ještě o krok dále.

více obsahu
Paliva